Leden 2009


Rosického galavečer:o)

29. ledna 2009 v 16:22 cokoliv...
"Tomáš Rosický vybíhá s míčem z našeho pokutového území, Tomáš Rosický přihrává, Tomáš Rosický obchází obránce ve středu hřiště, Tomáš Rosický se uvolňuje na pravé straně, Tomáš Rosický centruje, Tomáš Rosický střílí góól!"
"To je neuvěřitelné, co ten Tomáš Rosický předvádí," kroutí hlavou u rádia pan Hovorka.
Soused podrážděně odvětí: "Spíš je neuvěřitelné, že nechají komentovat mezistátní zápas chlapa, co zná jenom jednoho hráče národního týmu!"


sb---chemicalbarbie

24. ledna 2009 v 20:55 Moje sb...:-)

strašně moc krásnej bloček:o)

vtipy

24. ledna 2009 v 20:32 cokoliv...
Pár vtípků:-)

Rozhodčí přepadne banku: "Ruce vzhůru a peníze ke mně, nebo vám vypísknu mozek z hlavy!" nojo rozhodčí...jak jinak...degeni:-)

Jak poznáte fotbalového fanouška?
Kouří Sparty, cucá Slavie a myje vanu Realem.

"Jak to, že jste nepískl penaltu?!" zlobí se po brutálním zákroku v malém vápně sibiřský fotbalista.
"Promiň, hochu," omlouvá se zkušený sudí, "zamrzla mi píšťalka!"

Na hřišti: "Koukej - rozhodčí hajluje!"
"Co tě nemá - to si jen nevšimnul, že už mu došly karty!"

Kecají dva fotbaloví fanoušci.
"To si představ, člověče," praví ten první z nich, "že jak jsem byl na zápase, akorát v tu dobu u nás v chalupě začalo hořet!"
"No to je strašné! A jak to skončilo?"
"Chválabohu, dobře. Vyhráli jsme!"

filmování?

24. ledna 2009 v 20:22 cokoliv...
Po podlém faulu přijde fotbalista o ruku, která zůstane bezvládně ležet kousek od jeho těla. Co na to rozhodčí? Napřáhne ruku a - červená karta za filmování!

ten vtip mě vážně pobavil a taky vim na koho by se to hodilo:-D (ale nechám si to pro sebe) stejne si to většina pomyslí taky.......

GoalSaveSoccer 4Inbound
Soccer 3Soccer 2


lásky falloutboyský:-)

22. ledna 2009 v 20:41 Fall out boy
zas dementní nazev...

Idioti....

19. ledna 2009 v 20:14 Co se týká fotbalu...
Doprdele!!!!!!!právě jsem koukala na sport na nově...takový hnusný kecy o Rosovi.Prej lidi v Londýně přestali věřit,už na něj zapomněli.KECY KECY KECY!!!to fakt bolí tohle poslouchat.....


Billie a Frankie

18. ledna 2009 v 14:04 Green Day
nádherná fotka!!!
To je hrozný:-(

17. ledna 2009 v 21:38 cokoliv...
Je to smutný ale tohle je realita...týká se to homosexuality...pls přečtěte si to a zamyslete se.

I am the boy who never finished high school, because I got called a fag everyday.
Já jsem kluk, kterej nikdy nedokončil střední školu, protože mě každej den nazývali buzerantem.

I am the girl kicked out of her home because I confided in my mother that I am a lesbian.
Já jsem dívka vykopnutá z domu, protože sem spoléhala, že mamka pochopí že sem lesba.

I am the prostitute working the streets because nobody will hire a transsexual woman.
Pracuji jako na ulicích jako prostitutka, protože nikdo nezaměstná transexuální ženu.

I am the sister who holds her gay brother tight through the painful and tear-filled nights.
Jsem sestra, který drží svýho teplý bráchu pod tíhou bolesti a probrečených nocí.

We are the parents who buried our daughter long before her time.
Jsme rodiče, kteří pohřbili svou dceru ještě dlouho před jejím časem.

I am the man who died alone in the hospital because they would not let my partner of twenty-seven years into the room.
Jsem muž, který zemřel osamnělý v nemocnici, protože nepustili mýho 27 letýho partnera dovnitř.

I am the foster child who wakes up with nightmares of being taken away from the two fathers who are the only loving family I have ever had. I wish they could adopt me. I am not one of the lucky ones.
Jsem pěstounský dítě, který se budí nočníma můrama, kde mě berou pryč od mých dvou otců, kteří jsou jediná milující rodina, kterou sem kdy měl. Přeju si, aby mě adoptovali. Nejsem jeden z těch šťastných.

I killed myself just weeks before graduating high school. It was simply too much to bear.
Zabil jsem se pár týdnů před maturitou. Bylo příliš jednoduché to snést.

We are the couple who had the Realtor hang up on us when they found out we wanted to rent a one-bedroom for two men.
Jsme pár, co ho vykopli z realitky, když zjistili, že jsme si chtěli pronajmout byt s jednou ložnicí pro dva muže.

I am the person who never knows which bathroom I should use if I want to avoid getting the management called on me.
Jsem člověk, který nikdy neví jaký záchody použít, když se chci vyhnout nadávkám.

I am the mother who is not allowed to even visit the children I bore, nursed, and raised. The court says I am an unfit mother because I now live with another woman.
Jsem matka, která nemá dovoleno navštívit své dítě, nudit ho, ošetřovat ho, vidět růst. Soud říká, že jsem nevyhovující matka, protože žiji s další ženou.

I am the domestic-violence survivor who found the support system grow suddenly cold and distant when they found out my abusive partner is also a woman.
Jsem přeživší domácího násilí, který hledal podporu v systému, který byl najednou chladný a stranil se, když zjistili že násilník je také žena.

I am the domestic-violence survivor who has no support system to turn to because I am male.
Jsem přeživší domácího násilí, který se nemá jak obrátit na podporu v systému, protože jsem muž.

I am the father who has never hugged his son because I grew up afraid to show affection to other men.
Jsem otec, který nikdy neobjal svého syna, protože jsem se příliš bál ukázat cit k jinému muži.

I am the home-economics teacher who always wanted to teach gym until someone told me that only lesbians do that.
Jsem domapracující učitelka, která vždycky chtěla učit tělocvik než mi někdo řekl, že to dělají jen lesby.

I am the woman who died when the EMT s stopped treating me as soon as they realized I was transsexual.
Jsem žena, která zemřela když mě EMT (????) přestali brát jakmile zjistili že jsem transexuál.

I am the person who feels guilty because I think I could be a much better person if I didn't have to always deal with society hating me.
Jsem člověk, který se cítí vinný, protože si myslím že můžu být mnohem lepší než někdo jiný, kdybych vždycky nemusel obchodovat se společností, která mě nenávidí.

I am the man who stopped attending church, not because I don't believe, but because they closed their doors to my kind.
Jsem muž, který přestal navštěvovat kostel, ne protože bych nevěřil, ale protože přede mnou zavřeli dveře.

I am the person who has to hide what this world needs most, love.
Jsem člověk, který musí skrývat to, co tenhle svět nejvíce potřebuje, lásku.

I am the person ashamed to tell my own friends I'm a lesbian, because they constantly make fun of them.
Jsem člověk co se stydí říct vlastním kamarádům že jsem lesba, protože oni si z nich pořád utahují.

I am the boy tied to a fence, beaten to a bloody pulp and left to die because two straight men wanted to "teach me a lesson".
Jsem kluk přivázanej k plotu, mlácenej až do krve a ponechanej smrti, protože dva chlapy mi chtěli "dát lekci".


prostě miluju

17. ledna 2009 v 21:18 My Chemical Romance
FRANK LERO


Opovažte se ho pomlouvat!!!